9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Tembang Jawa Tengah - Kinanthi

KINANTHI

Anoman malumpat sampun
Prapteng witing nagasari
Mulat mangandhap katingal
Wanodya yu kuru aking
Gelung rusak wor lan kisma
Kang iga - iga kaeksi
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar