9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Dhandang Gula - Tembang Jawa Tengah

DHANDANG GULA

Wardining kang sasmita jinarwi
Wruhing kukum iku wetekira
Adoh marang kanisthane
Pamicara punika
Weh rweseping sagung miyarsi
Tata krama punika
Ngdohaken panyendhu
Kagunan iku kinarya
Ngupa boga, dene kelakuan becik
Weh rahayuning angga
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar