9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Pangkur - Tembang Jawa Tengah

PANGKUR
 
Mingkar-mingkuring angkara
Akarana karenan mardi siwi
Sinwung resmining kidung sinuba sinukarta
Mrih kertarta pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming aji
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar