9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Gambuh - Tembang Jawa Tengah

GAMBUH
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-katula katali
Kadulu warsa kapatuh
Katutuh pan dadi awon
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar