9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

NIlai UTS Genap Seni Budaya Keterampilan Kelas 9 I TA 2015-2016

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN
MTsN MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

KELAS IX I

35-501-322-7 ADINDA FATIMAH AZZAH == 7,25
35-501-323-6 AFIDATUL AZIZAH == 7,75
35-501-324-5 AMALIA AFIFAH == 9,00
35-501-325-4 AUDI AFIANI == 7,25
35-501-326-3 AYU LAILA ADIBAH == 4,75
35-501-327-2 BANOWATI AZALIA BELI == 6,00
35-501-328-9 CORIENA HALWA SABRIN == 7,50
35-501-329-8 DINDA ZAKIYAH == 6,75
35-501-330-7 ELLEN ANDARTI ELSA == 7,50
35-501-331-6 FILA HESTI DWI LESTA == 7,25
35-501-332-5 FITRIA SUKMAWATI == 8,00
35-501-333-4 FITRIATUL ATIKOH == 7,50
35-501-334-3 HANNA NUR AMALIA == 8,75
35-501-335-2 HANNAH FITRIYA AFZA == 7,75
35-501-336-9 IKMALIATUL AFFROHUNN == 7,50
35-501-337-8 IZATUL AULIA == 3,00
35-501-338- IZZATUL MUSTAANAH == 8,75
35-501-339-6 LISA NOVITASARI == 6,25
35-501-340-5 LISA NUR AMELIA == 7,25
35-501-341-4 MEYLIE DIAN N == 7,50
35-501-342-3 NABILA SALMA == 8,00
35-501-343-2 NADA FIKRIYA == 7,75
35-501-344-9 NI.MATUL AZMI == 7,75
35-501-345-8 NUR ISTIANAH == 7,75
35-501-346-7 REIZA NURSYANTI == 6,75
35-501-347-6 SHIFA NURHALIZAH == 8,00
35-501-348-5 SHINFI NAWWIROTUL J == 9,25
35-501-349-4 SILFIA NURLAELI == 3,50
35-501-350-3 SRI WULANDARI == 8,00
35-501-351-2 TITIS MULARSIH == 9,50
35-501-352-9 TSALIS NURKHOLISOH == 7,00
35-501-353-8 WINDA UTIA MUAJIJAH == 8,75
35-501-354-7 YUYUN YULIANI == 7,25

NILAI TERENDAH == 3,00
NILAI TERTINGGI == 9,50
NILAI RATA - RATA == 7,35
JUMLAH == 242,50
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar