9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

NIlai UTS Genap Seni Budaya Keterampilan Kelas 9 FDS2 TA 2015-2016

AFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN
MTsN MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

KELAS IX FDS 2

35-501-030-3 ADILA GHULBA AZKIYA == 9,25
35-501-031-2 ANIK MAULIA TRI H == 7,25
35-501-032-9 ANNIZATUL LIZZA MEI == 6,75
35-501-033-8 AUFA NURHANDINI == 8,25
35-501-034-7 AULIA SYEFANI == 9,50
35-501-035-6 ELQI NUR MUTAQIFAH == 8,50
35-501-036-5 ERRINA AMMAR AULIA F == 5,00
35-501-037-4 FAIZAH == 7,00
35-501-038-3 FATHIN HANUM AL.ALIM == 8,25
35-501-039-2 FATIN MAURA ANNISA == 7,25
35-501-040- HERI PRASETYONING TI == 7,25
35-501-041-8 INATSAN RAZANIA SANI == 4,50
35-501-042-7 ITYANA ZENA MUMTAZA == 7,75
35-501-043-6 LILIS NURHALIMAH == 8,00
35-501-044-5 LULUATUL AZIZAH == 6,50
35-501-045-4 MAULIDATUL MUSYAFAAH == 7,50
35-501-046-3 NAELIS SAZQIA KAMALI == 8,00
35-501-047-2 NUR EKA RIESKA HIDAY == 8,50
35-501-048-9 NUR FADIA PAHLAWATI == 8,25
35-501-048-9 NUR FADIA PAHLAWATI == 8,25
35-501-050-7 NURFASIKHA == 8,25
35-501-051-6 PUTRI RAUDHOTUL MAUL == 8,50
35-501-052-5 RAHMA ALBIA == 8,00
35-501-053-4 RIF A JIA == 8,50
35-501-054-3 RAFFANA MAULIDIA == 8,25
35-501-055-2 SOPIA ELSA PUTRI == 7,75
35-501-056-9 ULYATUN NIKMAH == 5,50
35-501-057-8 VERDINARISMA RAIHAN == 8,00
35-501-058-7 ZALFA SHIDQIYYAH == 7,75

NILAI TERENDAH == 4,50
NILAI TERTINGGI == 9,50
NILAI RATA - RATA == 7,66
JUMLAH == 222,00
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar