9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

NIlai UTS Genap Seni Budaya Keterampilan Kelas 9 A TA 2015-2016

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN
MTsN MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

KELAS IX A

35-501-059-6 ACHMAD JAIZ MAKSUM == 4,00
35-501-060-5 ADE BAGUS S == 6,00
35-501-061-4 ADITYA DION PRASADI == 7,00
35-501-062-3 AFIF ATHOILAH == 5,25
35-501-063-2 AHMAD FAJRUL FALAH == 6,50
35-501-064-9 AHMAD RAYNALDI SAPUT == 7,50
35-501-065-8 AKHMAD ZIDNY FAHMI == 8,00
35-501-066-7 AMIRULLOH AL BASRI == 7,00
35-501-067-6 ANDY MAULANA == 7,25
35-501-068-5 AOFARO HAYUN MUSTOFA == 7,25
35-501-069-4 AZHAR AINUN FAQIH == 5,50
35-501-070-3 CAHYA AKHMAD YUSUF == 7,25
35-501-071-2 FIKRI RANDYATMOKO == 7,00
35-501-072-9 HAFIDZ AL GHIFARI == 9,00
35-501-073-8 IFAN MAULANA == 5,75
35-501-074-7 IMRON NUR MAHMUDI == 7,25
35-501-075-6 KHOIRUL TAMIMI == 7,50
35-501-076-5 KHUZAINI MUBAROK == 6,25
35-501-077-4 LUKMAN NUR ASIDIN == 6,50
35-501-078-3 M ABDUL AZIZ == 8,50
35-501-079-2 M ADE NOVAL FIRMANSY == 8,50
35-501-080-9 MOH ASRIL TRISNA M == 8,50
35-501-081-8 MOH PARHAN JIHAN == 6,25
35-501-082-7 OH A AR HAN ZAIN == 7,00
35-501-083-6 MUCH AVERU D FITOROH == 5,25
35-501-084-5 MUHAMAD ABID == 8,00
35-501-086-3 MUHAMMAD AJI ARAHMAN == 6,25
35-501-086-4 MUHAMAD FARID IKHSAN == 8,00
35-501-087-2 MUHAMMAD AKBAR KHOIR == 7,50
35-501-088-9 MUHAMMAD ALWI MUFTI == 8,25
35-501-089-8 RAHMAT ARDIYANTO == 8,00
35-501-090-7 SYARIEF HIDAYATTULLO == 7,50
35-501-091-6 TUBAGUS AHDA TAMIMI == 6,50

NILAI TERENDAH 4,00
NILAI TERTINGGI 9,00
NILAI RATA - RATA 7,02
JUMLAH 231,75
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar