9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Nilai UTS Genap Kelas 7E 2013

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MTs NEGERI MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA
TAHUN AJARAN 2012 - 2013
KELAS VII E
Pelaksanaan UTS hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013NOMOR
NAMA
NILAI
07-200--
AFLAKHA MUNJIATI
6,00
07-201--
AMALINA DWI PUTRANTI
7,33
07-202--
AMINATUL ARIFAH
9,00
07-203--
AMRINA ROSDIANA
9,33
07-204--
ANIS MAULIDIAH
7,00
07-205--
ARFANNY SALSABILA AR
6,67
07-206--
ARINA NUR FADHILAH
8,00
07-207--
DIANA SALSABILA
7,33
07-208--
DWI SUKMAWATI
9,00
07-209--
DYAH AYU PRAMESWARI
8,33
07-210--
FARA AFWA NASIKHA
5,33
07-211--
FITA ASIFATUN NISA
4,00
07-212--
FITRIA DAMAYANTI
8,67
07-213--
KARISMA RAHMATIA
5,00
07-214--
KHASNA FIKRIA NI.MAH
7,67
07-215--
LABIB AZZAHRAH ULYA
8,00
07-216--
LINA NUR OKTAVIANI
8,33
07-217--
MARISSA AZZAHRO
6,33
07-218--
MAULIA UDZMA
8,00
07-219--
MEI FAKHRIYYAH KHOFI
8,67
07-220--
MELA SAFFAANATUL ANI
6,00
07-221--
NIDA AZIMATU .ULYA
7,33
07-222--
NURUL HABIBATUN NIKM
7,33
07-223--
PUR INTISARI
7,00
07-224--
PUTRI NABILLAH
7,67
07-225--
PUTR IW DIYASAR I
6,67
07-226--
RAMADHIANNISA M
6,67
07-227--
RAUDLATUL JANNAH
6,33
07-228--
RENI DWI ASTUTI
7,33
07-229--
REZA SAFITRI
7,33
07-230--
RESTI MUGI MULYANI
7,33
07-231--
RIFDAH SALMA NISRINA
8,00
07-232--
RIZKA QUROTUL AENI
8,67
07-233--
SELA AMALIA
8,00
07-234--
ST MUTIA FATIH RAHMA
7,33
07-235--
SUCI ALFIAH NUR SAB
8,00
07-236--
TASYA WULANDARI
9,33
07-237--
TSANIA MAULIDIA WIJI
7,33
07-238--
UMAMI NUR INDAH P
7,00
07-239--
ZULQOTUN AMALINA
7,67
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar