9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

NIlai UTS Genap Seni Budaya Keterampilan Kelas 9 H TA 2015-2016

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN
MTsN MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

KELAS IX H

35-501-288-9 AMELIA WILDANI == 6,50
35-501-289-8 ANA LAZULVA INDAH == 7,25
35-501-290-7 ASKIYA PUTRI RAHMAWA == 7,00
35-501-291-6 AULOLA SAKINATUL HAK == 6,25
35-501-292-5 DELIA SEVIA AMANDA == 7,00
35-501-293-4 DIANA LARASWATI == 6,75
35-501-294-3 DIYAH AFIYAH == 9,50
35-501-295-2 FAIQOTUN NISA == 8,75
35-501-296-9 FAIZATHUL MUTIARA == 7,50
35-501-297-8 FANNY QOTRUNNADA == 8,75
35-501-298-7 FIDYA ASYRI == 8,00
35-501-299-6 FIKRI DINA INTAN == 7,25
35-501-300-5 FIKRI KHANIFAH == 8,25
35-501-301-4 INDRI SUSANTI == 8,25
35-501-302-3 INSHIRA MUHEMIN == 7,25
35-501-303-2 KISTI AYU BELA == 5,75
35-501-304-9 LUTFIATUN NISA == 9,25
35-501-305-8 LYTA AROFU ISLAMI == 8,25
35-501-306-7 MUTHIA SYAFIRA ROZAT == 7,25
35-501-307-6 NAILY SYIFA FEBRIANT == 8,50
35-501-308-5 NALA NURUL FATIMAH == 8,75
35-501-309-4 NURFADILLAH == 7,25
35-501-310-3 NUR FAIZATUL LATIFAH == 8,25
35-501-311-2 NURSANI INAYATUL RIZ == 8,50
35-501-312-9 NURUL ALFIAH == 7,50
35-501-313-8 NURUL MUARIP == 7,75
35-501-314-7 SIFA HILDA AMALIA == 7,25
35-501-315-6 SITI KHOLIFATUN == 7,25
35-501-316-5 TIA DWI OKTAVIA == 8,00
35-501-317-4 TIARA PRABASIWI == 8,25
35-501-318-3 TUTI UNAISAH == 9,25
35-501-319-2 UMI AFIYANI == 6,25
35-501-320-9 UTAMI IZMI NABILA == 7,25
35-501-321-8 WISA SALMA AULYA == 7,50

NILAI TERENDAH == 5,75
NILAI TERTINGGI == 9,50
NILAI RATA - RATA == 7,71
JUMLAH == 262,25
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar