9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

NIlai UTS Genap Seni Budaya Keterampilan Kelas 9 E TA 2015-2016

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA DAN KETERAMPILAN
MTsN MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

KELAS IX E

35-501-186-7 AINUN JARIYAH == 5,50
35-501-187-6 AINUN KHILIZAH == 6,50
35-501-188-5 ALICIA EKA SAFITRI == 8,50
35-501-189-4 ANANDA JULLAILATUL A == 8,75
35-501-190-3 ANIS FITRIANA == 6,75
35-501-191-2 ANIS ZAHROTUN NISA == 6,75
35-501-192-9 BELLA APRILIA == 9,00
35-501-193-8 DEDE ITI FATRIHAH == 6,25
35-501-194-7 DIANA RAHMATUL A == 7,50
35-501-195-6 ELVIRA SALSA YULIANI == 7,00
35-501-196-5 FADLILAH RAKHMAN == 8,50
35-501-197- FATA GHAIDA SALMA == 6,00
35-501-198-3 FIKA TASKINATUL JINA == 6,75
35-501-199-2 HAN ALFIANA ZAIN == 6,00
35-501-200-9 HANUM SALSABILA == 7,00
35-501-201-8 MITA SILVIANI == 8,25
35-501-202-7 NADIA MAIDA AMALIA == 7,50
35-501-203-6 NILNALMINNAH == 8,75
35-501-204-5 NOURMA OKVIONILA == 8,50
35-501-205-4 NUR AZIZAH MASTUTI == 8,50
35-501-206-3 NUR KUMALASA IR == 8,50
35-501-207-2 PIPIT KHAFIFAH == 8,75
35-501-208-9 PUTRI NAMIRA SAGITA == 8,25
35-501-209-8 RIZKI SILVIANA AULIA == 7,50
35-501-210-7 SALSABILA DENOVA == 8,25
35-501-211-6 SHOFA ALFIKA == 8,75
35-501-212-5 SILVIA FADIA NUR == 9,00
35-501-213-4 SITI AGHNIA FARAH == 6,00
35-501-214-3 SITI MUTMAINAH == 6,00
35-501-215-2 SITI ROKHMAH HIDAYAH == 8,00
35-501-216-9 SOFIATI YULIANA == 8,50
35-501-217-8 TA.TI SAADAH == 7,75
35-501-218-7 USWATUN KHASANAH == 7,25
35-501-219-6 YUYUN SULISTIYANI == 7,75

NILAI TERENDAH == 5,50
NILAI TERTINGGI == 9,00
NILAI RATA - RATA == 7,60
JUMLAH == 258,50
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar