9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Nilai Tes Blok II (UTS) Gasal SBK Kelas 9 A Tahun 2015

Hasil evaluasi (nilai) Tes atau Ulangan Blok I Mata Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan Kelas IX (9 - Sembilan) "A" MTs N Model Babakan Lebaksiu Kabupaten Tegal Semester Gasal 2015/2016 yang dilaksanakan pada  hari Kamis Tanggal 08 Oktober 2015 dengan jumlah soal 30 berjenis Pilihan Ganda dan waktu atau durasi mengerjakan 09.30 – 11.00 (90 Menit).

Berikut Ini Daftar Nilai Tes Blok II (UTS) Gasal SBK Kelas 9 A Tahun 2015:

09-060---> ACHMAD JAIZ MAKSUM ===> 4,33
09-061---> ADE BAGUS SETIAWAN ===> 8,00
09-062---> ADITYA DION PRASADI ===> 7,00
09-063---> AFIF ATHOILAH ===> 7,67
09-064---> AHMAD FAJRUL FALAH ===> 7,00
09-065---> AHMAD RAYNALDI S ===> 8,33
09-066---> AKHMAD YIDNY FAHMI ===> 8,33
09-067---> AMIRULLOH AL BASRI ===> 9,00
09-068---> ANDY MAULANA AKBAR ===> 8,00
09-069---> AOFARO HAYUN MUSTOFA ===> 7,33
09-070---> AZHAR AINUN FAQIH ===> 7,00
09-071---> CAHYA AKHMAD YUSUF ===> 8,00
09-072---> FIKRI RANDYATMOKO ===> 7,33
09-073---> HAFIDZ AL GHIFARI ===> 9,00
09-074---> IFAN MAULANA ===> 5,67
09-075---> IMRON NUR MAHMUDI ===> 8,00
09-076---> KHOIRUL TAMIMI ===> 9,67
09-077---> KHUZAINI MUBAROK ===> 7,67
09-078---> LUKMAN NUR ASIDIN ===> 8,00
09-079---> M ABDUL AZIZ ===> 9,33
09-080---> M ADE NOVAL FIRMANSY ===> 9,33
09-081---> MOH ASRIL TRISNA M ===> 9,00
09-082---> MOH PARHAN JIHAN ===> 8,67
09-083---> OHAMAD FARKHAN ZAIN ===> 7,67
09-084---> MUCH AVERUSD FITOROH ===> 8,00
09-085---> MUHAMAD ABID ===> 8,67
09-086---> MUHAMAD FARID IKHSAN ===> 8,67
09-087---> MUHAMMAD AJI ARAHMAN ===> 8,33
09-088---> MUHAMMAD AKBAR KHOIR ===> 8,00
09-089---> MUHAMMAD ALWI MUFTI ===> 8,33
09-090---> RAHMAT ARDIYANTO ===> 9,00
09-091---> SYARIEF HIDAYATULLAH ===> 8,33
09-092---> TUBAGUS AHDA TAMIMI ===> 8,33
NILAI RATA - RATA ===> 8,03
NILAI TERTINGGI ===> 9,67
NILAI TERENDAH ===> 4,33
JUMLAH ===> 264,99NB:
  • Penulisan nama sesuai dengan print out hasil sceaner. Oleh karena itu, pada tes blok berikutnya, perhatikan dan lakukan teknik yang tepat dalam pengisian Lembar Jawab Komputer (LJK). Lihat tips melalui link Cara Mengisi Lembar Jawaban Komputer MTs N Babakan;
  • Selamat bagi Peserta Didik yang nilainya mencapai atau lebih dari ambang batas minimum (KKM). Pertahankan dan tingkatkan lagi;
  • Bagi yang belum mencapai KKM, tingkatkan lagi belajarnya serta bersiap untuk mendapat tugas remidial.
Related Posts
Sri Kuncoro
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar