9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Nilai Tes Blok I Kelas 7 G Seni Budaya Semester Gasal 2014

Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 G (Putri) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:


NOMOR
NAMA
TOTAL NILAI
07-322--
ADILAH ROFIANI
5,00
07-323--
AFIFAH AZMI QOTRUNNA
6,67
07-324--
ALIZ ZULIS AL HURNI
8,33
07-325--
AISA AHDANISA
8,67
07-326--
DURROTUN ANIKMAH
7,33
07-327--
DWI LISTIANI
7,67
07-328--
DWI NOVITA NANDA LES
7,00
07-329--
DWI NURAFIFAH
8,33
07-330--
FIKI FIKRIYAH
7,67
07-331--
HAWA AULIA SABITA SY
7,00
07-332--
IKA NURUZZAKIAH
5,00
07-333--
IMROATI SOLIKHA
6,33
07-334--
ISMIYATUN SADIYAH
9,33
07-335--
ISNA IZZMAH ASSYUKRI
5,00
07-336--
LAELATUL ISTIKHANAH
4,67
07-337--
LUBBI DZAKIA ANJANA
6,00
07-338--
LULUIL GHOLIYAH
6,00
07-339--
MILADINA AMANATUSH S
7,33
07-340--
MOUNA PUSPITA SARI
8,67
07-341--
MUTIARA NUR ROKHMAH
7,67
07-342--
NABILA ARIFATUL ALIF
8,00
07-343--
NADHIA ZULFATUL ITQI
7,33
07-344--
NAFISAH QOTHROTUN NA
8,33
07-345--
NILA NI.MATUL EZZA
8,33
07-346--
NOVENDA ARGI MAULA A
8,00
07-347--
NUR ISHMATUL MAULA
7,00
07-348--
NUR MAULIDA ISTIQOMA
8,67
07-349--
NURUL HIKMAH
8,33
07-350--
PARIDAH KHILDA
6,33
07-351--
PUTRI NUR FAUZI AH
8,33
07-352--
PUTRI RAHMADANI
9,00
07-353--
PUTRI RIZKIANA
8,67
07-354--
RENATA TRIA AGUSTIN
8,00
07-355--
SALSA BILLA
8,00
07-356--
SAPNATUL ANIKOH
7,00
07-357--
SEKAR ARUM SUHANSA
9,00
07-358--
SINTA YUNI LESTARI
8,00
07-359--
SITI ALFIATUN LAIALA
8,33
07-360--
SITI ANNISA NUR  I
7,33
07-361--
SITI AQILATUL M
7,33
07-362--
TIARA KAHARUNIA
10,00
07-363--
ULWI ALFIAN NISA R
9,33
NILAI RATA-RATA
7,58
NILAI TERENDAH
4,67
NILAI TERTINGGI
10,00


Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
Related Posts
Sri Kuncoro
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar