9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Nilai Tes Blok I Kelas 7 B Seni Budaya Semester Gasal 2014

Setelah mempelajari materi Pengenalan Seni (meliputi: Pengertian, Jenis, Fungsi Seni) dan Gambar Bentuk, maka tiba saatnya Peserta Didik Kelas 7 B (Putra) MTs Negeri Babakan melaksanakan Tes Blok I mata pelajaran Seni Budaya. Hasil tes yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 pukul 10.00 sampai dengan 11.00 diperoleh nilai:
 
NOMOR
NAMA
TOTAL NILAI
07-114--
AHMAD BARIZUL HAQ
7,00
07-115--
AHMAD FAOZAN
8,33
07-116--
AHMAD FATHURRAHMAN
8,33
07-117--
AHMAD LUTHFI
9,00
07-118--
ALDI SET IONO
7,67
07-119--
ANANDA NUR  ZAKY
7,00
07-120--
ARIF DWI PRAMANA
6,67
07-121--
07-122--
DIMAS FAILASUF
8,33
07-123--
FARIZ JOHANSYAH
5,00
07-124--
FATIKHUL BAKHTSANI
9,33
07-125--
FERI ARDIANSAH
7,33
07-126--
FERRY SANDY
7,67
07-127--
ILHAM MUSTHOFA ARMIA
7,67
07-128--
IMAM ALGHOZALI
4,33
07-129--
IMAM HERIYANTO NUR
8,33
07-130--
KHADIJAR SEBAYU
5,33
07-131--
KHANIF FADILLAH AL
8,00
07-132--
KHUMAID KHURRUL FIKR
8,33
07-133--
KIFLAN ABDUL RAHMAN
9,33
07-134--
LABIBUL FATHIYA
7,67
07-135--
M IKFA ZULFA NIAM
7,33
07-136--
MUHAMMAD WILDAN WAFI
8,00
07-137--
M RIZQI ZIDAN
7,67
07-138--
MAULANA RIZKI
8,00
07-139--
MOHAMMAD LUTFI AZIZ
8,67
07-140--
MUHAMAD BALYA MALKHA
4,00
07-141--
MUHAMAD FAIZAL NASHR
5,33
07-142--
MUHAMAD RIFA PIRDAUS
7,00
07-143--
MUHAMMAD AFANDI HELM
7,33
07-144--
MUHAMMAD NAUFAL ADHI
8,67
07-145--
MUHAMMAD SALMAN AZMI
7,67
07-146--
MUZAKI ULLYA HAKIM
7,00
07-147--
NATIQ FASIHUL LISAN
7,67
07-148--
NURKHOLIS
7,33
07-149--
REZA ARDIY ANASH
7,00
07-150--
RIFA ALWAN NAUFAL
8,33
07-151--
RIFQI FACHREZI ARFA
8,00
07-152--
SOLAHUDIN IZAMI AL A
7,67
07-153--
WILDA ULIL HIKAM
6,33
07-154--
07-155--
RIFKI HANIF
7,00
NILAI RATA-RATA
7,42
NILAI TERENDAH
4,00
NILAI TERTINGGI
9,33
 
Selamat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan pertahankan nilai baik anda. Untuk yang nilainya belum memenuhi KKM, tingkatkan belajar kalian.
Related Posts
Sri Kuncoro
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar