9aV5VOmNvWTJvyQUeBRmSjKEbRhrgwIEmSiBS4MZ

Nilai UTS Genap Kelas 8 FD 2 2013

NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP
MTs NEGERI MODEL BABAKAN LEBAKSIU TEGAL
MATA PELAJARAN SENI BUDAYA
TAHUN AJARAN 2012 - 2013
KELAS VIII FD 2
Pelaksanaan UTS hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013
NOMOR
NAMA
NILAI
08-359--
AENUL ULUM NUR K
6,67
08-360--
AID A  RESTI FITRIAN
9,00
08-361--
AMALIAH NUR RISMA
7,67
08-362--
ANIK ASIKOH
9,33
08-363--
A SIAH MUANAH
8,67
08-364--
BALQIS MILLENIA
9,00
08-365--
DIAH SEKAR RINI
9,67
08-366--
H FSAH NUR A
9,67
08-367--
I SF A AULIA URRACHM
9,00
08-368--
KA N I A FITRI FEBRI
9,67
08-369--
LUTF I FEBRIANI
8,33
08-370--
MILDA MUNAWAROTUL A
9,33
08-371--
S IKA ELSA NUR A
9,00
08-372--
NI A NOORVIDA
8,33
08-373--
RAC HMAH AL AYA R
9,00
08-374--
REESMA AINUN N
9,67
08-375--
RINA SETIAWATI
9,33
08-376--
RIZKA AULIATUL HUSNA
7,33
08-377--
ROSA SALSABILA
9,33
08-378--
SILMI HABIBAH
9,67
08-379--
ULFIYATURRIF.AH A
8,67
08-380--
YUNI SUKMAWATI
8,00
08-381--
ZIDNI CHAMIDAH
9,00
08-382--
ZAHRA CAMILA A
8,67
Related Posts
Sri Kuncoro SP
Allah Is My Power
Follow: FB | IG | YT

Posting Komentar